تقواى الهى پیشه کنید و مایه افتخار و آبرو باشید نه مایه ننگ و شرمندگى
امام حسن عسکری (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی